กยท. จัดกิจกรรมวันผู้สูงอายุมีคุณค่า ร่วมพัฒนาสังคมไทย ประจำปี 2559

เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2559 การยางเเห่งประเทศไทย จัดกิจกรรมวันผู้สูงอายุมีคุณค่า ร่วมพัฒนาสังคมไทย ภายใต้โครงการความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) ประจำปี 2559 ณ ห้องประชุม ชั้น 1 ฝ่ายโรงงาน 4 จังหวัดศรีสะเกษ เพื่อเป็นการสืบสานประเพณีท้องถิ่นสนับสนุนให้เด็กเเละเยาวชนของชุมชนได้เรียนรู้ เเสดงความกตัญญูกตเวทีต่อผู้สูงอายุ โดยมีคณะกรรมการการยางเเห่งประเทศไทย ประกอบด้วย นายเสนีย์ จิตตเกษม นายสังข์เวิน ทวดห้อย เเละ นายสาย อิ่นคำ เข้าร่วมกิจกรรม พร้อมเยี่ยมชมกิจการของ กยท. เเละร่วมประชุมคณะอนุกรรมการเเสดงความ รับผิดชอบต่อสังคมครั้งที่ 2/2559 ในวันเดียวกัน

MARC Information

245 a : Title 
กยท. จัดกิจกรรมวันผู้สูงอายุมีคุณค่า ร่วมพัฒนาสังคมไทย ประจำปี 2559 
520 a : Description 
เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2559 การยางเเห่งประเทศไทย จัดกิจกรรมวันผู้สูงอายุมีคุณค่า ร่วมพัฒนาสังคมไทย ภายใต้โครงการความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) ประจำปี 2559 ณ ห้องประชุม ชั้น 1 ฝ่ายโรงงาน 4 จังหวัดศรีสะเกษ เพื่อเป็นการสืบสานประเพณีท้องถิ่นสนับสนุนให้เด็กเเละเยาวชนของชุมชนได้เรียนรู้ เเสดงความกตัญญูกตเวทีต่อผู้สูงอายุ โดยมีคณะกรรมการการยางเเห่งประเทศไทย ประกอบด้วย นายเสนีย์ จิตตเกษม นายสังข์เวิน ทวดห้อย เเละ นายสาย อิ่นคำ เข้าร่วมกิจกรรม พร้อมเยี่ยมชมกิจการของ กยท. เเละร่วมประชุมคณะอนุกรรมการเเสดงความ รับผิดชอบต่อสังคมครั้งที่ 2/2559 ในวันเดียวกัน 

ไม่มีริวิว

  1. ยังไม่มีความคิดเห็น