กยท. จัดโครงการ

เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2559 การยางแห่งประเทศไทย(กยท.) โดยกองจัดการโรงงาน 6 ดำเนินการจัดโครงการปลูกต้นไม้ ถวายองค์ราชันของแผ่นดิน ณ ชุมชนบ้านหนองสาหร่าย ต.พนอม อ.ท่าอุเทน จ.นครพนม ซึ่งเป็นชุมชนที่ตั้งอยู่บริเวณใกล้เคียงโรงงาน 6 โดยมี นายเสนีย์ จิตตเกษม กรรมการ กยท. ประธานอนุกรรมการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมของ กยท. ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ พร้อมด้วย นายสังข์เวิน ทวดห้อย และนายสาย อิ่นคำ กรรมการ กยท. เดินทางมาร่วมโครงการครั้งนี้ และยังได้รับเกียรติจากนายศุภชัย โพธิ์สุ อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรฯ ร่วมปลูกต้นไม้และเป็นประธานปล่อยปลา จำนวน 27,770 ตัว ร่วมกับคณะผู้บริหาร พนักงาน กยท. ผู้แทนชุมชน ตลอดจนผู้อาศัยในชุมชน ซึ่งกิจกรรมนี้เป็นส่วนหนึ่งในแผนการดำเนินงานด้านการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม(CSR) ของ กยท. ปีงบประมาณ 2559 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเฉลิมพระเกียรติและถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสทรงครองสิริราชสมบัติครบ 70 ปี 9 มิถุนายน 2559 นอกจากนี้ กิจกรรมดังกล่าวยังเป็นการส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือระหว่างกรรมการ คณะผู้บริหาร และพนักงาน กยท. กับผู้แทนชุมชนตลอดจนผู้มีส่วนได้เสียรอบโรงงาน ในการฟื้นฟูพัฒนาชุมชน เพิ่มพื้นที่สีเขียวในชุมชน ซึ่งถือว่าเป็นการแสดงความรับผิดชอบร่วมกันต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม.

MARC Information

245 a : Title 
กยท. จัดโครงการ 
520 a : Description 
เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2559 การยางแห่งประเทศไทย(กยท.) โดยกองจัดการโรงงาน 6 ดำเนินการจัดโครงการปลูกต้นไม้ ถวายองค์ราชันของแผ่นดิน ณ ชุมชนบ้านหนองสาหร่าย ต.พนอม อ.ท่าอุเทน จ.นครพนม ซึ่งเป็นชุมชนที่ตั้งอยู่บริเวณใกล้เคียงโรงงาน 6 โดยมี นายเสนีย์ จิตตเกษม กรรมการ กยท. ประธานอนุกรรมการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมของ กยท. ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ พร้อมด้วย นายสังข์เวิน ทวดห้อย และนายสาย อิ่นคำ กรรมการ กยท. เดินทางมาร่วมโครงการครั้งนี้ และยังได้รับเกียรติจากนายศุภชัย โพธิ์สุ อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรฯ ร่วมปลูกต้นไม้และเป็นประธานปล่อยปลา จำนวน 27,770 ตัว ร่วมกับคณะผู้บริหาร พนักงาน กยท. ผู้แทนชุมชน ตลอดจนผู้อาศัยในชุมชน ซึ่งกิจกรรมนี้เป็นส่วนหนึ่งในแผนการดำเนินงานด้านการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม(CSR) ของ กยท. ปีงบประมาณ 2559 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเฉลิมพระเกียรติและถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสทรงครองสิริราชสมบัติครบ 70 ปี 9 มิถุนายน 2559 นอกจากนี้ กิจกรรมดังกล่าวยังเป็นการส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือระหว่างกรรมการ คณะผู้บริหาร และพนักงาน กยท. กับผู้แทนชุมชนตลอดจนผู้มีส่วนได้เสียรอบโรงงาน ในการฟื้นฟูพัฒนาชุมชน เพิ่มพื้นที่สีเขียวในชุมชน ซึ่งถือว่าเป็นการแสดงความรับผิดชอบร่วมกันต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม. 

ไม่มีริวิว

  1. ยังไม่มีความคิดเห็น