คณะอนุกรรมการ CSR ของ กยท. ติดตามการดำเนินโครงการปลูกฟื้นฟูป่าฯ 60 ไร่

คณะอนุกรรมการ CSR ลงพื้นที่อุทยานแห่งชาติดอยภูคา จ.น่าน ติดตามการบำรุงรักษาป่าในโครงการปลูกฟื้นฟูป่าและปลูกหวายฯ ต่อเนื่องจากปี 58 เพิ่มพื้นที่สีเขียว ฟื้นฟูป่าไม้ ลดภาวะโลกร้อน เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2559 คณะอนุกรรมการด้านการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมของ กยท. โดย นายสาย อิ่นคำ นายสังข์เวิน ทวดห้อย และนายสมเกียรติ วงศ์เทพวาณิช พร้อมด้วยคณะผู้รับผิดชอบโครงการปลูกฟื้นฟูป่าและปลูกหวายกับกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช เดินทางติดตามการดำเนินโครงการ ฯ ซึ่งในปี 2558 ที่ผ่านมา ได้ดำเนินการปลูกป่าต้นน้ำและปลูกหวายเพื่ออนุรักษ์พันธุกรรมหวาย ในพื้นที่อุทยานแห่งชาติดอยภูคา ตำบลบ่อเกลือเหนือ อำเภอบ่อเกลือ จังหวัดน่าน ในเนื้อที่ 60 ไร่ จำนวน 15,000 กล้า โดยได้กำหนดให้มีการดูแล บำรุงรักษาต้นไม้ที่ปลูกในโครงการฯ อย่างต่อเนื่อง โครงการนี้จึงเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเพิ่มพื้นที่ป่าไม้ของประเทศ ฟื้นฟูและรักษาสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนในอนาคต ซึ่ง กยท. มีความภาคภูมิใจที่เป็นส่วนหนึ่งในการรับผิดชอบช่วยเหลือสังคมด้านการดูแลสิ่งแวดล้อม.

MARC Information

245 a : Title 
คณะอนุกรรมการ CSR ของ กยท. ติดตามการดำเนินโครงการปลูกฟื้นฟูป่าฯ 60 ไร่ 
520 a : Description 
คณะอนุกรรมการ CSR ลงพื้นที่อุทยานแห่งชาติดอยภูคา จ.น่าน ติดตามการบำรุงรักษาป่าในโครงการปลูกฟื้นฟูป่าและปลูกหวายฯ ต่อเนื่องจากปี 58 เพิ่มพื้นที่สีเขียว ฟื้นฟูป่าไม้ ลดภาวะโลกร้อน เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2559 คณะอนุกรรมการด้านการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมของ กยท. โดย นายสาย อิ่นคำ นายสังข์เวิน ทวดห้อย และนายสมเกียรติ วงศ์เทพวาณิช พร้อมด้วยคณะผู้รับผิดชอบโครงการปลูกฟื้นฟูป่าและปลูกหวายกับกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช เดินทางติดตามการดำเนินโครงการ ฯ ซึ่งในปี 2558 ที่ผ่านมา ได้ดำเนินการปลูกป่าต้นน้ำและปลูกหวายเพื่ออนุรักษ์พันธุกรรมหวาย ในพื้นที่อุทยานแห่งชาติดอยภูคา ตำบลบ่อเกลือเหนือ อำเภอบ่อเกลือ จังหวัดน่าน ในเนื้อที่ 60 ไร่ จำนวน 15,000 กล้า โดยได้กำหนดให้มีการดูแล บำรุงรักษาต้นไม้ที่ปลูกในโครงการฯ อย่างต่อเนื่อง โครงการนี้จึงเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเพิ่มพื้นที่ป่าไม้ของประเทศ ฟื้นฟูและรักษาสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนในอนาคต ซึ่ง กยท. มีความภาคภูมิใจที่เป็นส่วนหนึ่งในการรับผิดชอบช่วยเหลือสังคมด้านการดูแลสิ่งแวดล้อม. 

ไม่มีริวิว

  1. ยังไม่มีความคิดเห็น