สารคดีงานวิจัย เรื่อง วิจัยยางพาราเพื่ออนาคตที่ยั่งยืน

ไทยส่งออกยางพาราแผ่นมากเป็นอันดับ 3 แม้ตลาดโลกด้านยางพาราจะร้อนแรงแค่ไหน แต่ยางพาราของไทยยังคงไม่เปลี่ยนแปลงทั้งในด้านประสิทธิภาพการผลิตและคุณภาพผลิตผล ยังคงวนเวียนอยู่ในวิถีเดิม ชาวบ้านยังขาดเทคโนโลยีที่เหมาะสมและยังไม่มีการทุ่มงานวิจัยเข้ามาช่วยเหลือ ดังนั้นโครงการวิจัยยางพาราแห่งชาติของสกว.จึงเกิดขึ้น การจะแก้ปัญหาใหญ่และซับซ้อนต้องเริ่มจากจุดเล็ก ๆ บนเวทีที่หลายองค์กรมีส่วนรวม ด้วยกระบวนการวิจัยที่จะสร้างองค์ความรู้ที่ใช้ได้จริงกับสังคมไทย ตัวอย่างเช่น ปัญหายางมีการสั่นสะเทือนมากเมื่อนำไปใช้งาน ของโรงงานผลิตล้อยางตันที่ผลิตจากยางธรรมชาติในชั้นในและหุ้มด้วยยางรีไซเคิลในชั้นนอกของผู้ประกอบการ บริษัทสยามไพโอเนียร์รับเบอร์ ที่ทีมวิจัยเข้าไปตรวจสอบร่วมคิดค้นร่วมกับเจ้าหน้าที่ในโรงงาน พัฒนาเครื่องม้วนยางใหม่ที่มีการกดและพันยางที่ดีขึ้น มีหนาแน่นในระหว่างชั้น มีสมมาตร และทำได้หลายขนาด จากจุดนี้ทำให้ผู้ประกอบการได้เรียนรู้และนำมาพัฒนาต่อยอดพัฒนาเครื่องให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น จากจุดเล็ก ๆ นี้เกิดการขยายผลไปสู่อุตสาหกรรมการแปรรูปถุงมือยางซึ่งใช้น้ำยางข้นในการผลิต จากเดิมเกิดถุงมือยางเสียในกระบวนผลิตจำนวนมาก โดยมีสาเหตุมาจากน้ำสบู่ในน้ำยางข้น นักวิจัยเข้าไปมีส่วนร่วมช่วยกันคิดค้นวิธีการแก้ไข เกิดเครื่องตรวจสอบและปรับให้น้ำยางมีคุณภาพที่เหมาะสม ทำให้จำนวนถุงมือที่เสียลดลงไปอย่างมาก มีการจดสิทธิบัตร เทคโนโลยีสร้างทางเลือกแก่การผลิตภัณฑ์อื่นๆที่มีการใช้น้ำยางข้นในการผลิตด้วย งานวิจัยทางด้านยางเหล่านี้นับเป็นงานวิจัยที่ทรงคุณค่าแก่ประเทศ

MARC Information

245 a : Title 
สารคดีงานวิจัย เรื่อง วิจัยยางพาราเพื่ออนาคตที่ยั่งยืน 
100 a : Author 
520 a : Description 
ไทยส่งออกยางพาราแผ่นมากเป็นอันดับ 3 แม้ตลาดโลกด้านยางพาราจะร้อนแรงแค่ไหน แต่ยางพาราของไทยยังคงไม่เปลี่ยนแปลงทั้งในด้านประสิทธิภาพการผลิตและคุณภาพผลิตผล ยังคงวนเวียนอยู่ในวิถีเดิม ชาวบ้านยังขาดเทคโนโลยีที่เหมาะสมและยังไม่มีการทุ่มงานวิจัยเข้ามาช่วยเหลือ ดังนั้นโครงการวิจัยยางพาราแห่งชาติของสกว.จึงเกิดขึ้น การจะแก้ปัญหาใหญ่และซับซ้อนต้องเริ่มจากจุดเล็ก ๆ บนเวทีที่หลายองค์กรมีส่วนรวม ด้วยกระบวนการวิจัยที่จะสร้างองค์ความรู้ที่ใช้ได้จริงกับสังคมไทย ตัวอย่างเช่น ปัญหายางมีการสั่นสะเทือนมากเมื่อนำไปใช้งาน ของโรงงานผลิตล้อยางตันที่ผลิตจากยางธรรมชาติในชั้นในและหุ้มด้วยยางรีไซเคิลในชั้นนอกของผู้ประกอบการ บริษัทสยามไพโอเนียร์รับเบอร์ ที่ทีมวิจัยเข้าไปตรวจสอบร่วมคิดค้นร่วมกับเจ้าหน้าที่ในโรงงาน พัฒนาเครื่องม้วนยางใหม่ที่มีการกดและพันยางที่ดีขึ้น มีหนาแน่นในระหว่างชั้น มีสมมาตร และทำได้หลายขนาด จากจุดนี้ทำให้ผู้ประกอบการได้เรียนรู้และนำมาพัฒนาต่อยอดพัฒนาเครื่องให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น จากจุดเล็ก ๆ นี้เกิดการขยายผลไปสู่อุตสาหกรรมการแปรรูปถุงมือยางซึ่งใช้น้ำยางข้นในการผลิต จากเดิมเกิดถุงมือยางเสียในกระบวนผลิตจำนวนมาก โดยมีสาเหตุมาจากน้ำสบู่ในน้ำยางข้น นักวิจัยเข้าไปมีส่วนร่วมช่วยกันคิดค้นวิธีการแก้ไข เกิดเครื่องตรวจสอบและปรับให้น้ำยางมีคุณภาพที่เหมาะสม ทำให้จำนวนถุงมือที่เสียลดลงไปอย่างมาก มีการจดสิทธิบัตร เทคโนโลยีสร้างทางเลือกแก่การผลิตภัณฑ์อื่นๆที่มีการใช้น้ำยางข้นในการผลิตด้วย งานวิจัยทางด้านยางเหล่านี้นับเป็นงานวิจัยที่ทรงคุณค่าแก่ประเทศ 
0 : Youtube VDO code 
FTnhjLT0gZE 

ไม่มีริวิว

  1. ยังไม่มีความคิดเห็น