อาเดล มะหะหมัด
25 Jun 2018

ซอฟต์แวร์บริหารยางล้อ ด้วยเทคโนโลยีของ Vipal Rubber


บริษัท Vipal Rubber ผู้ผลิตยางหล่อดอกชั้นนำในละตินอเมริกา และหนึ่งในผู้ผลิตยางหล่อดอกชั้นนำของโลก ได้เปิดตัว Vipal Fleets แพลทฟอร์มใหม่ที่ช่วยวินิจฉัยยางล้อได้อย่างรวดเร็วและแม่นยำ อีกทั้งยังเป็นเครื่องมือที่ควบคุมสต็อกสินค้า วัดและบริหารยางล้อ แจ้งผู้ใช้เกี่ยวกับความจำเป็นในการส่งยางล้อไปหล่อดอก ซึ่งจะช่วยลดค่าใช้จ่ายต่อ กม.


แพลทฟอร์มดังกล่าวสามารถประเมินได้จากคอมพิวเตอร์ แทบเบล็ต และสมาร์ทโฟน ทำให้ผู้หล่อดอกวินิจฉัยได้อย่างรวดเร็วและแม่นยำ หากมีข้อจำกัดด้านไวไฟ ก็สามารถใช้เป็นแอพพลิเคชั่นเพื่อวัดหรือเก็บข้อมูลได้ และเมื่อเชื่อมกับอินเตอร์เน็ตแล้ว ก็จะสามารถปรับข้อมูลให้ทันสมัยได้อย่างอัตโนมัติในเคลาด์
Vipal ผลิตให้กับ 90 ประเทศ ส่วนใหญ่อยู่ในยุโรป ละตินอเมริกา และสหรัฐฯ และเพื่อตอบสนองต่อความต้องการเฉพาะของแต่ละพื้นที่ ตั้งแต่ความต้องการด้านเทคนิค ไปจนถึงความแตกต่างด้านวัฒนธรรม ภูมิศาสตร์ และกฎหมาย บริษัทฯ ได้ลงทุนในการพัฒนาผลิตภัณฑ์เฉพาะเพื่อปรับปรุงการใช้งานในภูมิภาคต่างๆ นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังอนุญาตให้ผู้หล่อดอกยาง ทีมงานในภูมิภาคและศูนย์จัดจำหน่ายในพื้นที่เชิงกลยุทธ์ในสี่ทวีปของบริษัทฯ ให้การสนับสนุนลูกค้านานาชาติ