ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมาย

หนังสือ ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมาย เล่มนี้ เป็นเอกสารตำราหลักสำหรับใช้ประกอบการเรียนการสอนในวิชา ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายทั่วไป (Introduction to Law) ของหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์บัณฑิต สาขาการปกครองท้องถิ่น ซึ่งเป็นการศึกษา ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมาย คือเป็นพื้นฐานที่สำคัญสำรหับผู้เริ่มศึกษากฎหมายหรือแม้กระทั่งนักกฎหมาย นักธุรกิจ นักบริหาร นักปกครองปฏิบัติงานในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมถึงบุคคลทั่วไปที่ควรมีความเข้าใจและสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้ทั้งในชีวิตประจำวัน และในการกิจการงานตามแต่กรณี สาระสำคัญในหนังสือเล่มนี้ประกอบด้วย หลักทั่วไปของกฎหมาย ประเภทของกฎหมาย การใช้บังคับกฎหมาย การตีความหมาย สาระสำคัญของกฎหมายอาญากฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ที่จะเอื้อต่อการทำความเข้าใจและนำไปปฏิบัติได้เป็นอย่างดี

Published date : Jul 12, 2017
สำนักพิมพ์ : Expernet
หมวดหมู่ : ทั่วไป
จำนวนหน้า : 290
ลำดับความนิยม :
จำนวนหนังสือที่ว่างอยู่ เหลือเพียง 1 เล่ม!
แชร์บนสื่อสังคม :

MARC Information

245 a : Title 
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมาย 
300 a : Total pages 
290 
520 a : Description 
หนังสือ ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมาย เล่มนี้ เป็นเอกสารตำราหลักสำหรับใช้ประกอบการเรียนการสอนในวิชา ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายทั่วไป (Introduction to Law) ของหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์บัณฑิต สาขาการปกครองท้องถิ่น ซึ่งเป็นการศึกษา ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมาย คือเป็นพื้นฐานที่สำคัญสำรหับผู้เริ่มศึกษากฎหมายหรือแม้กระทั่งนักกฎหมาย นักธุรกิจ นักบริหาร นักปกครองปฏิบัติงานในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมถึงบุคคลทั่วไปที่ควรมีความเข้าใจและสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้ทั้งในชีวิตประจำวัน และในการกิจการงานตามแต่กรณี สาระสำคัญในหนังสือเล่มนี้ประกอบด้วย หลักทั่วไปของกฎหมาย ประเภทของกฎหมาย การใช้บังคับกฎหมาย การตีความหมาย สาระสำคัญของกฎหมายอาญากฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ที่จะเอื้อต่อการทำความเข้าใจและนำไปปฏิบัติได้เป็นอย่างดี 

ไม่มีริวิว

  1. ยังไม่มีความคิดเห็น