การผลิตต้นกล้ายางพันธ์ุ RRIM 600 โดยการเพาะเลี้ยงต้นอ่อนจากเปลือกหุ้มชั้นในเมล็ด
Call No. : -
ปีที่พิมพ์ : 2019
สำนักพิมพ์ : สถาบันวิจัยยาง การยางแห่งประเทศไทย
หมวดหมู่ : ทั่วไป
จำนวนหน้า : 53
ลำดับความนิยม :
จำนวนหนังสือที่ว่างอยู่ ไม่จำกัด
แชร์บนสื่อสังคม :

MARC Information

245 a : Title 
การผลิตต้นกล้ายางพันธ์ุ RRIM 600 โดยการเพาะเลี้ยงต้นอ่อนจากเปลือกหุ้มชั้นในเมล็ด 
260 b : Name of publisher 
สถาบันวิจัยยาง การยางแห่งประเทศไทย 
260 c : Date of publication 
2019 
300 a : Total pages 
53 

ไม่มีริวิว

  1. ยังไม่มีความคิดเห็น