วารสารยางพารา ปีที่ 40 ฉบับที่ 2 เมษายน-มิถุนายน 2562
Call No. : -
ปีที่พิมพ์ : 2019
สำนักพิมพ์ : ก่ารยางแห่งประเทศไทย
หมวดหมู่ : วารสารยางพารา
จำนวนหน้า : 45
ลำดับความนิยม :
จำนวนหนังสือที่ว่างอยู่ ไม่จำกัด
แชร์บนสื่อสังคม :

MARC Information

245 a : Title 
วารสารยางพารา ปีที่ 40 ฉบับที่ 2 เมษายน-มิถุนายน 2562 
260 b : Name of publisher 
ก่ารยางแห่งประเทศไทย 
260 c : Date of publication 
2019 
300 a : Total pages 
45 

ไม่มีริวิว

  1. ยังไม่มีความคิดเห็น