รวมข้อมูลวิชาการยาพารา ประจำปี 2561

การยางแห่งประเทศทไย โดยสถาบันวิจัยยาง จัดทแผนบริหารงานวิจัย ค้นคว้า วิจัย และพัฒนาการผลิตยาง ได้รวบรวมข้อมูล องค์ความรู้ด้านการผลิตยางพาราทั้งระบบ ได้แก่ ต้นน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำ เพื่อใช้เป็นประโยชน์ในการตัดสินใจและวางแผนการบริหารจัดการงานด้านยางพาราขององค์กร ตลอดจนการนำไปใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ด้านยางพาราทั้งระบบ

Call No. : -
ปีที่พิมพ์ : กันยายน 2561
สำนักพิมพ์ : สถาบันวิจัยยาง การยางแห่งประเทศไทย
หมวดหมู่ : ทั่วไป
จำนวนหน้า : 179
ลำดับความนิยม :
จำนวนหนังสือที่ว่างอยู่ ไม่จำกัด
แชร์บนสื่อสังคม :

MARC Information

245 a : Title 
รวมข้อมูลวิชาการยาพารา ประจำปี 2561 
260 b : Name of publisher 
สถาบันวิจัยยาง การยางแห่งประเทศไทย 
260 c : Date of publication 
กันยายน 2561 
300 a : Total pages 
179 
520 a : Description 
การยางแห่งประเทศทไย โดยสถาบันวิจัยยาง จัดทแผนบริหารงานวิจัย ค้นคว้า วิจัย และพัฒนาการผลิตยาง ได้รวบรวมข้อมูล องค์ความรู้ด้านการผลิตยางพาราทั้งระบบ ได้แก่ ต้นน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำ เพื่อใช้เป็นประโยชน์ในการตัดสินใจและวางแผนการบริหารจัดการงานด้านยางพาราขององค์กร ตลอดจนการนำไปใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ด้านยางพาราทั้งระบบ 

ไม่มีริวิว

  1. ยังไม่มีความคิดเห็น