วารสารยางพารา ปีที่ 38 ฉบับที่ 4 ตุลาคม-ธันวาคม 2560

ในสถานการณ์ปัจจุบันที่ราคายางพาราอยู่ในระดับที่ค่อนข้างต่ำ ส่งผลให้เกษตรชาวสวนยางได้รับความเดือดร้อน โดยเฉพาะอย่างยิ่งเกษตรกรทางภาคใต้ที่ประกอบอาชีพทำสวนยางแต่เพียงอย่างเดียว ส่วนในอนาคตก็ยังไม่สามารถคาดหวังได้ว่าราคายางจะกลับมาอยู่ในระดับสูงเหมือนที่เคยเกิดขึ้นเมื่อปี 2554 (ราคายางแผ่นดิบเฉลี่ยอยู่ที่ 132.66 บาทต่อกิโลกรัม) อีกหรือไม่ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับเศรษฐกิจโลก ปริมาณการผลิตและการบริโภคยาง ราคาน้ำมัน เป็นต้น ดังนั้น เกษตรกรชาวสวนยางที่มีพื้นที่สวนยางน้อย เช่น 10-15 ไร่ หรือมีพื้นที่สวนยางมาก เช่น เป็นร้อยเป็นพันไร่ จำเป็นต้องปรับความคิดและแนวทางการทำสวนยางเสียใหม่ เพื่อให้อาชีพการทำสวนยางยังคงดำรงอยู่ได้อย่างมั่นคง

Call No. : -
ปีที่พิมพ์ : 2017
สำนักพิมพ์ : การยางแห่งประเทศไทย
หมวดหมู่ : ทั่วไป
จำนวนหน้า : 39
ลำดับความนิยม :
จำนวนหนังสือที่ว่างอยู่ ไม่จำกัด
แชร์บนสื่อสังคม :

MARC Information

245 a : Title 
วารสารยางพารา ปีที่ 38 ฉบับที่ 4 ตุลาคม-ธันวาคม 2560 
260 c : Date of publication 
2017 
260 b : Name of publisher 
การยางแห่งประเทศไทย 
300 a : Total pages 
39 
520 a : Description 
ในสถานการณ์ปัจจุบันที่ราคายางพาราอยู่ในระดับที่ค่อนข้างต่ำ ส่งผลให้เกษตรชาวสวนยางได้รับความเดือดร้อน โดยเฉพาะอย่างยิ่งเกษตรกรทางภาคใต้ที่ประกอบอาชีพทำสวนยางแต่เพียงอย่างเดียว ส่วนในอนาคตก็ยังไม่สามารถคาดหวังได้ว่าราคายางจะกลับมาอยู่ในระดับสูงเหมือนที่เคยเกิดขึ้นเมื่อปี 2554 (ราคายางแผ่นดิบเฉลี่ยอยู่ที่ 132.66 บาทต่อกิโลกรัม) อีกหรือไม่ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับเศรษฐกิจโลก ปริมาณการผลิตและการบริโภคยาง ราคาน้ำมัน เป็นต้น ดังนั้น เกษตรกรชาวสวนยางที่มีพื้นที่สวนยางน้อย เช่น 10-15 ไร่ หรือมีพื้นที่สวนยางมาก เช่น เป็นร้อยเป็นพันไร่ จำเป็นต้องปรับความคิดและแนวทางการทำสวนยางเสียใหม่ เพื่อให้อาชีพการทำสวนยางยังคงดำรงอยู่ได้อย่างมั่นคง 

ไม่มีริวิว

  1. ยังไม่มีความคิดเห็น