เอกสารการอบรม การผลิตยางแผ่นรมควันมาตรฐาน GMP

GMP หรือ Good Manufacturing Practice คือกระบวนการปฏิบัติที่ดีและเหมาะสมโดยใช้หลักการ ปฏิบัติเพื่อให้ได้สินค้าที่มีคุณภาพดี สถาบันวิจัยยาง กรมวิชาการเกษตร (เดิม) ในขณะนั้น ได้ริเริ่มดำเนินการทำมาตรฐาน GMP ด้วยการผลิตยางแผ่นรมควันอัดก้อนตั้งแต่ปี 2555 เน้นระบบการจัดการที่สามารถทวนสอบได้ทุกขั้นตอน ความเป็นระเบียบในการปฏิบัติงานที่ง่ายต่อการตรวจสอบ การผลิตที่เน้นการจัดการอย่าง เป็นระบบ ได้แผ่นยางที่มีคุณภาพสม่ำเสมอทุกแผ่นในก้อนยางแต่ละก้อน สามารถผลิตยางอัดก้อนที่ได้มาตรฐาน สร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้ใช้ยางในระดับอาเซียน

Call No. : -
ปีที่พิมพ์ : 2017
สำนักพิมพ์ : การยางแห่งประเทศไทย
หมวดหมู่ : ทั่วไป
จำนวนหน้า : 36
ลำดับความนิยม :
จำนวนหนังสือที่ว่างอยู่ ไม่จำกัด
แชร์บนสื่อสังคม :

MARC Information

245 a : Title 
เอกสารการอบรม การผลิตยางแผ่นรมควันมาตรฐาน GMP 
260 b : Name of publisher 
การยางแห่งประเทศไทย 
260 c : Date of publication 
2017 
300 a : Total pages 
36 
520 a : Description 
GMP หรือ Good Manufacturing Practice คือกระบวนการปฏิบัติที่ดีและเหมาะสมโดยใช้หลักการ ปฏิบัติเพื่อให้ได้สินค้าที่มีคุณภาพดี สถาบันวิจัยยาง กรมวิชาการเกษตร (เดิม) ในขณะนั้น ได้ริเริ่มดำเนินการทำมาตรฐาน GMP ด้วยการผลิตยางแผ่นรมควันอัดก้อนตั้งแต่ปี 2555 เน้นระบบการจัดการที่สามารถทวนสอบได้ทุกขั้นตอน ความเป็นระเบียบในการปฏิบัติงานที่ง่ายต่อการตรวจสอบ การผลิตที่เน้นการจัดการอย่าง เป็นระบบ ได้แผ่นยางที่มีคุณภาพสม่ำเสมอทุกแผ่นในก้อนยางแต่ละก้อน สามารถผลิตยางอัดก้อนที่ได้มาตรฐาน สร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้ใช้ยางในระดับอาเซียน 

ไม่มีริวิว

  1. ยังไม่มีความคิดเห็น