การจัดการสวนไม้ยางพาราอย่างยั่งยืนตามมาตรฐานสากล ในแนวทาง FSC และ PEFC

การรับรองป่าไม้เป็นการพัฒนาระบบเพื่อให้มีการตรวจสอบคุณลักษณะที่จ าเป็น เช่น เพื่อตรวจ ประเมินความสอดคล้องกับข้อก าหนดด้านเทคนิค ความปลอดภัย และคุณภาพของผลิตภัณฑ์ ซึ่งพบว่า มาตรฐานป่าไม้ เป็นวิธีหนึ่งที่จะสามารถบริหารจัดการป่าไม้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และต่อมาได้มีการ ประยุกต์ใช้กันอย่างแพร่หลายในอุตสาหกรรมป่าไม้

Call No. : -
ปีที่พิมพ์ : 2017
สำนักพิมพ์ : การยางแห่งประเทศไทย
หมวดหมู่ : ทั่วไป
จำนวนหน้า : 25
ลำดับความนิยม :
จำนวนหนังสือที่ว่างอยู่ ไม่จำกัด
แชร์บนสื่อสังคม :

MARC Information

245 a : Title 
การจัดการสวนไม้ยางพาราอย่างยั่งยืนตามมาตรฐานสากล ในแนวทาง FSC และ PEFC 
260 b : Name of publisher 
การยางแห่งประเทศไทย 
260 c : Date of publication 
2017 
300 a : Total pages 
25 
520 a : Description 
การรับรองป่าไม้เป็นการพัฒนาระบบเพื่อให้มีการตรวจสอบคุณลักษณะที่จ าเป็น เช่น เพื่อตรวจ ประเมินความสอดคล้องกับข้อก าหนดด้านเทคนิค ความปลอดภัย และคุณภาพของผลิตภัณฑ์ ซึ่งพบว่า มาตรฐานป่าไม้ เป็นวิธีหนึ่งที่จะสามารถบริหารจัดการป่าไม้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และต่อมาได้มีการ ประยุกต์ใช้กันอย่างแพร่หลายในอุตสาหกรรมป่าไม้ 

ไม่มีริวิว

  1. ยังไม่มีความคิดเห็น