วารสารยางพารา ปีที่ 38 ฉบับที่ 3 กรกฎาคม-กันยายน 2560

เนื้อหาในเล่ม จะมีบทความทางวิชาการ 4 เรื่อง ซึ่งจะมีแค่ 2 ประเด็นหลักๆ คือ เรื่องโรคราแป้ง และการใส่ปุ๋ยให้กับยางพาราตามค่าวิเคราะห์ดิน

Call No. : -
ปีที่พิมพ์ : 2017
สำนักพิมพ์ : การยางแห่งประเทศไทย
หมวดหมู่ : วารสารยางพารา
จำนวนหน้า : 42
ลำดับความนิยม :
แชร์บนสื่อสังคม :

MARC Information

245 a : Title 
วารสารยางพารา ปีที่ 38 ฉบับที่ 3 กรกฎาคม-กันยายน 2560 
260 b : Name of publisher 
การยางแห่งประเทศไทย 
260 c : Date of publication 
2017 
300 a : Total pages 
42 
520 a : Description 
เนื้อหาในเล่ม จะมีบทความทางวิชาการ 4 เรื่อง ซึ่งจะมีแค่ 2 ประเด็นหลักๆ คือ เรื่องโรคราแป้ง และการใส่ปุ๋ยให้กับยางพาราตามค่าวิเคราะห์ดิน 

ไม่มีริวิว

  1. ยังไม่มีความคิดเห็น