วารสารยางพารา ปีที่ 38 ฉบับที่ 2 เมษายน-มิถุนายน 2560

บทความเรื่องแรก เป็นผลการศึกษาในการที่จะแก้ไขปัญหาไฟไหม้โรงรมควันยางพารา ซึ่งมีสาเหตุหลักจากการออกแบบเตาเผา และไม่ได้ควบคุมการเผาไหม้ของเชื้อเพลิง เรื่องที่สอง เป็นผลการวิจัยพันธุ์ยางเพื่ออุตสาหกรรมเฉพาะทาง เป็นการนำเสนอสมบัติของยางพันธุ์ต่างๆ จำนวน 15 พันธุ์ ซึ่งปลูกในสภาพที่มีดินฟ้าอากาศแตกต่างกัน 3 แห่ง ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อผู้ประกอบการด้านอุตสาหกรรมที่จะเลือกใช้ผลผลิตน้ำยางหรือยางแห้งจากยางพันธุ์ใดพันธุ์หนึ่ง สำหรับนำไปผลิตผลิตภัณฑ์ชนิดใดชนิดหนึ่งที่ต้องการสมบัติของยางที่เฉพาะเจาะจง

Call No. : -
ปีที่พิมพ์ : 2017
สำนักพิมพ์ : การยางแห่งประเทศไทย
หมวดหมู่ : วารสารยางพารา
จำนวนหน้า : 41
ลำดับความนิยม :
แชร์บนสื่อสังคม :

MARC Information

245 a : Title 
วารสารยางพารา ปีที่ 38 ฉบับที่ 2 เมษายน-มิถุนายน 2560 
260 b : Name of publisher 
การยางแห่งประเทศไทย 
260 c : Date of publication 
2017 
300 a : Total pages 
41 
520 a : Description 
บทความเรื่องแรก เป็นผลการศึกษาในการที่จะแก้ไขปัญหาไฟไหม้โรงรมควันยางพารา ซึ่งมีสาเหตุหลักจากการออกแบบเตาเผา และไม่ได้ควบคุมการเผาไหม้ของเชื้อเพลิง เรื่องที่สอง เป็นผลการวิจัยพันธุ์ยางเพื่ออุตสาหกรรมเฉพาะทาง เป็นการนำเสนอสมบัติของยางพันธุ์ต่างๆ จำนวน 15 พันธุ์ ซึ่งปลูกในสภาพที่มีดินฟ้าอากาศแตกต่างกัน 3 แห่ง ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อผู้ประกอบการด้านอุตสาหกรรมที่จะเลือกใช้ผลผลิตน้ำยางหรือยางแห้งจากยางพันธุ์ใดพันธุ์หนึ่ง สำหรับนำไปผลิตผลิตภัณฑ์ชนิดใดชนิดหนึ่งที่ต้องการสมบัติของยางที่เฉพาะเจาะจง 

ไม่มีริวิว

  1. ยังไม่มีความคิดเห็น